Een neergestorte bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog

Almere is een jonge stad en toch heeft ook hier de Tweede Wereldoorlog zijn sporen achtergelaten. Het IJsselmeer dat hier toen lag, was een belangrijke vliegroute voor de geallieerden naar het Ruhrgebied. Op de terugweg van hun bombardementen in Duitsland kozen de piloten er vaak voor om over het IJsselmeer te vliegen. Dat vergrootte de overlevingskansen als het vliegtuig zou neerstorten.
Tijdens de drooglegging van de provincie Flevoland zijn verschillende militaire vliegtuigwrakken gevonden. Ook liggen er een aantal wrakken op Almeers grondgebied in het Gooimeer en het IJmeer. Het zijn allemaal militaire vliegtuigen die in de Tweede Wereldoorlog (1940-1945).

Engelse bommenwerper in Markermeer

Een aantal jaar geleden is in het Markermeer, noordwestelijk van het gemaal De Blocq van Kuffeler, een vliegtuigwrak gevonden. Het gaat om een Short Stirling. Dit is een Engelse bommenwerper die in de Tweede Wereldoorlog vloog bij de bombardementen op Duitse steden. Zeer waarschijnlijk bevinden zich tussen de wrakstukken ook de stoffelijke resten van de bemanningsleden.

Vondst Short Stirling

Toevallig is in 2008 een deel van de aandrijfmotor van het landingsgestel van de Short Stirling omhooggehaald uit het Markermeer. De stichting Aircraft Recovery Group 1940-1945 denkt dat het om de BK716 gaat. In dit vliegtuig zaten zeven bemanningsleden. Om welk toestel het echt gaat en wie er aan boord waren, kan de gemeente pas bekendmaken nadat het toestel is geborgen en de bemanningsleden zijn geïdentificeerd.

Waarom bergen we de Short Stirling?

Het college van burgemeester en wethouders en de Almeerse gemeenteraad willen het vliegtuigwrak bergen. Nabestaanden hebben gevraagd om de stoffelijke resten van hun familieleden te bergen om zo een laatste rustplaats te krijgen. Het college en de raad steunen dit verzoek. De bemanningsleden hebben de ultieme prijs betaald voor onze hedendaagse vrijheid. Bovendien kunnen de nabestaanden zo waardig afscheid nemen van hun overleden dierbaren.

Nationaal programma berging vliegtuigwrakken

Tijdens de Tweede Wereldoorlog gingen ruim 5.500 vliegtuigen in Nederland verloren. Van veel vliegtuigen liggen nog resten op de Nederlandse (zee)bodem. Uit recent onderzoek blijkt dat er waarschijnlijk op dertig tot vijftig plaatsen in Nederland nog stoffelijke resten van bemanningsleden aanwezig zijn. Het Nationaal programma berging vliegtuigwrakken helpt gemeenten waar deze zogenaamde ‘kansrijke bergingen’ zich bevinden, met geld en advies.

75 jaar bevrijding

In 2020 vieren wij 75 jaar bevrijding. Onze rechten en vrijheden zijn niet vrijblijvend en n iet vanzelfsprekend, daar moeten we altijd hard aan blijven werken. Daarom staat verbinding centraal bij de herdenking en viering van 75 jaar bevrijding en vrijheid. Het verhaal over de bemanningsleden van de Short Stirling hoort hierbij. De bemanningsleden hebben gestreden voor onze vrijheid en daar uiteindelijk de ultieme prijs voor betaald. Vrijheid waar wij elke dag nog dankbaar voor zijn.