Project Description

Bos der onverzettelijken

De oprichting van het nationaal verzetsmonument, Bos der Onverzettelijken, was een initiatief van de Stichting Samenwerkend Verzet 1940 – 1945. De grondleggers van dit idee waren Harry Verheij, Jan Oskam, Piet Coumou, Siep Geugjes en Jacques Batenburg. In Nederland ontbrak een plek waar alle gefusilleerde verzetsmensen samen werden geëerd. Tevens hadden HM Koningin Beatrix en ZKH Prins Claus de wens uitgesproken eventuele geschenken ter gelegenheid van hun 25-jarig huwelijksjubileum tot uitdrukking te brengen door het planten van een boom. De gemeente Almere, als hart van het nieuwe land, vormt met het bos een band tussen verleden en toekomst.

De eerste bomen werden geplant op 25 maart 1992. Het Bos der Onverzettelijken werd op 29 april 1993 door ZKH Prins Bernhard opengesteld voor het publiek.
Voor elke verzetsman- en vrouw werd in 1992 een boom geplant. In totaal 2133 bomen vormen samen het Bos der Onverzettelijken. Het bos betuigt eer aan allen die in verzet gingen tegen tirannie en onderdrukking en zich hebben ingezet voor vrijheid en democratie. Het bos draagt de boodschap uit dat voor vrijheid, democratie en mensenrechten moet worden gestreden en spoort de jongere generaties aan tot strijdbare waakzaamheid. Het is een blijvende herinnering die beoogt een band te vormen tussen verleden en toekomst.

“Voor mij persoonlijk is herdenken niet alleen op 4 mei stilstaan bij een monument, maar leven in de geest van degenen die zich hebben ingezet voor solidariteit, vrijheid en democratie. Wij hopen met het bos ook de jongeren daartoe te inspireren”, aldus Harry Verheij.
Vanaf 1993 heeft er voor de duur van tien jaar een begeleidingscommissie gefunctioneerd. Daarna kwam er een periode dat er geen acties meer waren met uitzondering van de herdenking op 4 mei. Om toch een goede sturing te geven is een groep, Vrienden van het Bos der Onverzettelijken, opgericht. De groep initieerde onder andere de herdenkingen op 4 mei in het Bos.
Na enige tijd werd echter duidelijk dat deze groep Vrienden geen stevige basis was om structureel de zaken aan te pakken. Op 19 april werd daarom de Stichting Bos der Onverzettelijkeen opgericht. Hierbij aanwezig waren de initiatiefnemers en Burgemeester Jorritsma.
De stichting heeft inmiddels een start gemaakt met de renovatie van het bos. Dit was nodig na hevige stormen van de afgelopen jaren die duidelijk hun sporen hadden achtergelaten.

Op 26 oktober 2007 ia in samenwerking met de Anne Frank Stichting een zaailing van de “Anne Frank kastanje” geplant in het Bos. Het is een witte paardenkastanje (Aesculus hippocastanum) De originele Anne Frankboom die in de tuin van het Anne Frankhuis stond, is helaas in 2010 door een stor.