Project Description

“Herdenken van andere oorlogen op 4 mei is goede ontwikkeling”

3 mei 2023

Het is goed om bij de Nationale Dodenherdenking op 4 mei ook stil te staan bij meer recente oorlogen, zoals de oorlog in het voormalige Joegoslavië. Dat zegt voorzitter Shira Waage van het 4/5mei Comité Almere in reactie op de uitkomsten van het jaarlijkse Nationaal Vrijheidsonderzoek. Daaruit blijkt dat steeds meer Nederlanders van mening zijn dat er tijdens de Dodenherdenking op 4 mei ook aandacht mag zijn voor andere oorlogen dan de Tweede Wereldoorlog.

De Tweede Wereldoorlog moet de meest belangrijke oorlog blijven bij de dodenherdenking, zegt Waage. Maar het is goed om ook stil te staan bij andere gewapende conflicten. “Kijk naar Bosnië, naar alle oorlogen die er na de Tweede Wereldoorlog zijn geweest, het is een Holocaust in het klein. Dat mag niet gebeuren en daarom moeten we daar aandacht voor vragen.” Wat Waage betreft mogen die meer recente oorlogen ook een prominentere plek krijgen in de herdenking op 4 mei. “Niet om de Tweede Wereldoorlog op de achtergrond te laten geraken, maar om ze allemaal te benoemen”.

Gevlucht naar Nederland
Volgens Ismir Hero is het betrekken van andere oorlogen bij de Nationale Dodenherdenking essentieel om de herdenking te laten voortbestaan. Hero vluchtte tijdens de oorlog in Bosnië naar Nederland. Hij was toen 17 jaar oud en kwam terecht in Almere. Voor Hero zijn de ervaringen met oorlog geen verhalen over wat grootouders hebben meegemaakt. Ismir Hero heeft de oorlog in Sarajevo aan den lijve ondervonden. “Jonge mensen kunnen zich niet meer identificeren met de Tweede Wereldoorlog”, zegt Hero. “Ik kan me voorstellen dat je jongeren hebt die Oekraïners in hun klas krijgen die ook naar Nederland gevlucht zijn. Dan komt het veel dichterbij.”

Hero benadrukt dat aandacht voor andere oorlogen de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog niet mag verdringen. “We mogen de Holocaust niet vergeten. Maar we mogen de genocide in mijn moederland Bosnië ook niet vergeten. En we mogen de misdaden van de Russen nu in Oekraïne, ook niet vergeten.” Hero vindt daarom dat er meer ruimte moet komen bij de dodenherdenking voor andere oorlogen. “Omdat die ook onze vrijheid van nu beschermen. Want als het fout gaat in Oekraïne, dan kunnen wij ook hier in Nederland heel nare dingen verwachten.”

‘Dodenherdenking belangrijk’
Uit het onderzoek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei blijkt dat de overgrote meerderheid van de Nederlanders de dodenherdenking en de viering van 5 mei belangrijk vindt. Maar uit het onderzoek komt ook naar voren dat niet iedereen het er over eens is welke doden van welke oorlog moeten worden herdacht.

De Tweede Wereldoorlog eindigde 78 jaar geleden. De groep mensen die de bezetting zelf heeft meegemaakt, wordt snel kleiner. Volgens het Nationaal Comité heeft de oorlog in Oekraïne vooral bij de jongere generaties het bewustzijn vergroot dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Shira Waage van het 4/5 mei Comité Almere ziet het als haar opdracht om de geschiedenis levend te houden. “Sinds dit jaar hebben we bij de herdenking vier kinderen van basisschool Het Avontuur in Almere. Zij worden de erfgoeddragers van de verhalen die zijn doorverteld. Tijdens het officiële programma aanstaande donderdag wordt één van die verhalen verteld. Zo houden we de herinnering heel erg levend aan de Tweede Wereldoorlog.”

Bron: Omroep Flevoland